Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Италиански политик: Големите постижения на Китай са плод на ръководната роля на Китайската комунистическа партия

Италиански политик: Големите постижения на Китай са плод на ръководната роля на Китайската комунистическа партия

Италиански политик: Големите постижения на Китай са плод на ръководната роля на Китайската комунистическа партия

Бив­шият италиан­ски заместник-министър на икономиката Микеле Герачи в статия в „Чайна дейли“ комен­тира, че големите пос­тижения на Китай се дъл­жат в голяма степен на ръковод­ната роля на Китайс­ката комунис­тическа пар­тия.

Той е уверен, че неп­рекъс­натата смяна на политичес­ките сили по света е в рязък кон­т­раст с дъл­гос­роч­ното управ­ление на ККП. “Това е едно от най-важните пос­тижения на пар­тията, което се допълва взаимно с икономичес­ките и социални успехи на Китай през пос­лед­ните 100 години.“

Според Герачи смята, че сред пос­тиженията на ККП през изминалия век са успеш­ната реформа и увеличаването на доходите в селата, укреп­ването на социал­ното и национално обединение и извеж­дането на около 800 милиона души от абсолют­ната бед­ност за 40 години, изг­раж­дането на общес­тво със средно ниво на благосъс­тояние и на правова дър­жава, както и увеличаването на БВП до над сто милиарда юана до 2020 г. На тази основа ККП ръководи китайс­кия народ в стремежа към великото въз­раж­дане на Китай.

Изк­лючител­ните управ­лен­чески способ­ности и дал­новид­ността на ККП са в основата на всички тези пос­тижения“, комен­тира още Герачи.

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Земеделие

Loading...